U veinzend hulde brengen

Door dr.K.D.Goverst

“Zegt tot God: Hoe geducht zijn uw werken; vanwege uw machtige grootheid brengen uw vijanden U VEINZEND hulde …” (Psalm 66:3) Over deze tekst ‘valt’ men nogal eens. Nou is het goed om zo nu en dan over een tekst te ‘vallen’, maar hier is het meer een kwestie van verkeerde vertaling. Als hier wordt gezegd, dat er veinzend hulde wordt gebracht, is dat eigenlijk maar een troosteloze tekst. Wat heb je er nu aan, als er hulde wordt gebracht, die niet echt is, die geveinsd is. Stel je voor: je bent koning en daar komen je vijanden je hulde bewijzen. Er ligt een brede glimlach, of grimlach op hun gezicht, maar hun inwendige aangezicht ziet er wel even anders uit. Ja hoor, u bent koning, daar zijn wij allemaal erg blij om. Met zulke veinzende onderdanen is een koning toch ook niet blij! Als je even niet kijkt, glimlachen ze niet meer, maar trekken een heel ander gezicht. ‘Veinzend hulde’. Geen enkele koning, en zeker niet de Koning der koningen zit daarop te wachten. Dit is geen aanbidding! In Filippenzen 2:9-11 staat: “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!”

Elke knie zal voor Hem buigen; alle tong zal belijden, dat Jezus Heer is. Als ze dat nu alleen maar huichelend doen, is dat toch maar een trieste aangelegenheid.

In Psalm 66:3 staat het woord kachasj (Sxk), hier dus vertaald met veinzend. Het woord ‘kachasj’ betekent eigenlijk: vermageren. Die vijanden zullen dus vermageren; dat is dan een gezegende vermageringskuur. Dat betekent, dat al dat vet eraf gaat, al datgene waarmee ze zich dik gemaakt hebben en zich hebben opgeblazen. En als dat opgeblazen gedoe dan is lek geprikt, worden ze weer tot hun normale proporties teruggebracht. Alle bluf en prestige gaat eraf. Ze worden weer gewoon: mènsen! Het worden weer gewone, kleine, eenvoudige mensen.

De tweede betekenis van het woord kachasj is: loochenen, ontkennen. Ze zullen alles loochenen wat ze tot op dat moment hebben gehad en gedaan. Vandaar dat Chouraqui in zijn Franse bijbel ook vertaald: ze zullen zich verloochenen. Dus al die vijanden zullen zich verloochenen. En dan denk je: dat is een heel evangelisch verhaal, want in de Evangeliën wordt ook gezegd: Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf” (Mattheüs 16:24) Die vijanden zullen zich verloochenen. Met andere woorden: ze zullen breken met wat ze waren en met wat ze deden. Dan worden ze weer wat ze eigenlijk van huis uit zijn. Deze tekst, Psalm 66:3, is dus in wezen, als je het op die manier vertaalt, heel positief. Dan sluit vers 4 daar ook zo mooi op aan:

De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U, zij psalmzinge uw naam …

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *