Vier werelden

Door dr. K.D Goverts

De oude joodse denkers hebben daar ook een prachtig woord voor: de ’atsilut, de oorspronkelijke wereld, de ’olam ’atsilut. Er worden in het Joodse denken vier werelden onderscheiden.

De eerste wereld is de ’olam ’atsilut. Later krijg je dus de schepping (bari’ah), de formering en de ‘making‘, een drietal woorden die je in deze volgorde ook steeds bij Jesaja tegenkomt. Bij scheppen is er nog een gesloten toestand, bij formeren gaat het open en krijgt het vorm en bij ‘making’ komt de voltooiing tot stand. Zo gaat dat ook bij een mens. God is bezig iets in ons te scheppen, Hij is ook bezig te formeren, vorm te geven (jatsar) en dan komt uiteindelijk ook het ma­ken (‘asah), de voltooiing. In het boek Jesaja komt dat gegeven ook steeds naar voren, God als Schep­­­per en God als Formeerder. ‘Uw man is uw Maker’ klinkt als een soort grondmelodie door al die hoofdstukken heen. Hij is nog steeds de Schepper en Degene die for­meert. Dat is niet alleen iets wat lang geleden is gebeurd, Hij is ook nog steeds degene die ‘maakt’. Formeren is het proces en maken is het re­sul­taat.

 

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *