Voelen wij ons thuis bij de Vader?

Door Joop Neven

We kennen allemaal de bekende gelijkenis van “de verloren zoon” {Luk.15 vers 11-32}. Die zoon komt weer terug in het Vaderhuis. Hij komt dus thuis, hij hoorde daar ook thuis. Uiteindelijk kwam hij daar vandaan. Hij komt daar niet als vreemdeling. En hij voelt zich, als hij rondwandelt op de boerderij, weer thuis in zijn oorspronkelijk huis. Hij voelt zich weer thuis bij de vader. Hij is terug bij zijn oorsprong. Daarom de vraag: voelen wij ons thuis bij de Vader?  Hij kan alleen Vader voor ons zijn, als we hem ook daadwerkelijk zo aanspreken. Zijn grote verlangen is, dat wij Hem, ABBA – Vader, noemen en roepen. Het Woord maakt duidelijk waar we vandaan komen en wie je bent in Christus, namelijk; zoon. De Here Jezus zegt: “Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader”{Joh.16 vers 28}. Wij zijn net zoals de “verloren zoon” op reis naar een ver land”{Luk.15 vers 13}. Ver van het Vaderhuis vandaan, zwervend en dolend, stervende sterven, “de dood sterven”, zoals Genesis 2 vers 17 dat zegt. Maar wij mogen net zoals de “verloren zoon “ zeggen, dat wij weten waar onze oorsprong en wat onze bestemming is. Veel mensen zijn hun oorsprong kwijtgeraakt. Maar de Vader laat Zijn kinderen niet in de steek. “En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen” {Luc.15: 20}. Zoveel waard ben je in de ogen van Hem, zo uniek is de mens. De vader praat je niet in de put, maar haalt je uit de put, haalt je thuis. De roep uit Genesis 3:9 geldt nog steeds “En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?”. Vol ontferming op de uitkijk, hoelang? Net zolang tot de laatste thuis is.

Wie beseft wie de Vader is, en wat Hij gedaan heeft en zal doen, zal eerbiedig Zijn naam aanbidden,  abba, Vader, en hem danken,  “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping”{2Kor.5vers 17}, en  “En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt”{2Kor.5 vers 15}. Dat zal je leven met een hoofdletter L, niet als en armzalige zondaar, besmet en belast met de “erfzonde” en “erfschuld”, zoals vele predikers dat verkondigen. Nee, dan gaan we leven als verloste kinderen, zonen van de hemelse Vader. Wij zijn feestgangers is een feestloze wereld. De Vader heeft “het beste kleed”{Luk15:22} en  ´een feestmaal met het gemeste kalf” klaar gezet. Waarom? “want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden” {Luc.15:23-24}. Eindelijk thuis.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *