Waarheid

Door dr. K.D Goverts

“Waarheid” is het Hebreeuwse “emeth”  אמת. Waarheid heeft met God en Zijn woord te maken{Ps.31 vers 6; Joh.14 vers 6}. Wanneer je nu de “alef” uit dit woord weghaalt, dan blijft er “meeth” over. Dit betekent “dood”of “dode”. Zonder de “alef” is de waarheid dood. Het leven ontbreekt in de waarheid, zodra de “alef”, namelijk God, eruit wordt gehaald Toegepast op de schepping: wanneer de “beeth” van de “alef” wordt losgekoppeld, is de schepping a.h.w. gescheiden van God. Wanneer de mens de wereld als doel ziet, stelt men daarmee de 2 centraal, de tweeheid of dualisme. Gods bedoeling is echter: de weg van de 2 naar de 1. Wanneer de 2 blijft staan, dan blijft alleen dualisme over. D.w.z., dat er altijd twee dingen zijn, die tegenover elkaar staan, “licht en duister”, “goed en kwaad”.  Wanneer de “beeth” los staat van de “alef”, blijft deze verstrikt in het dualisme. Het schepsel gaat zichzelf als hoofdpersoon opwerpen en zichzelf de hoofdrol toekennen. Hij denkt een schepper te zijn en dan sta je als Schepper buiten. Het betekent, dat de wereld of de mens in zichzelf geen doel heeft, zolang hij nog niet aan de “alef”, de 1, gekoppeld is.

Als je bij God komt, zeg dan maar “abba” Daar zit heel de wereldgeschiedenis in: één – twee – één. Door de twee heen om uiteindelijk weer bij de één te komen. Je gaat door Egypte heen, Egypte is in het Hebreeuws “Mitsrajim” {dat is een dualis: “ajim”, daar zit ook die tweeheid in}. Waarheid zonder God is de dood. Maar als God komt en zegt: Ik zal mijn letter voor jouw naam zetten – de “alef”, dan kom je in die andere wereld terecht en wordt je terechtgebracht.

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *