Waarom deze site?

Uitgangspunt van deze site is, dat de artikelen niet spreken over een God die eindeloos straft, maar dat het kwaad stuk loopt op Zijn liefde. Velen benadrukken van de voortdurende zondige staat van de mens, omdat men bang is een krachtig middel te verliezen om de mens tot God te brengen. Beter is om het eens te proberen met het Evangelie van de alles overwinnende Liefde. Zet de bezwaren van de verzoening eens opzij, en geeft God de eer, Redder der wereld. Wat als men verkondigd dat het mereldeel van de mensheid verloren gaat, wie is dan de Grote Verliezer? De apostel Paulus, heeft een bijzonder onderwijs gegeven, met name spreekt hij over de levende God, die een Heiland {lett: behouder of redder} is van alle mensen. {1Tim.4 : 10}. Paulus legt onder andere uit dat Gods Plan met de wereld zal eindigen in; “God zij alles in allen” {1Kor.15 : 28}. In de Bijbel zal men tevergeefs kunnen afleiden, dat God voor een deel afstand heeft gedaan van Zijn schepping. Alles is in Hem geschapen, alles bestaat in Hem.

Kritiek op de website van www.wereldgeschiedenis.com
Op het web kunt u lezen dat www.wereldgeschiedenis.com gevaarlijk is. De waarschuwing is van één {buitenlandse} webmaster afkomstig en door talrijke navolgers overgenomen. Het is niet anders. Gelukkig is er op deze site ruimte om het hartelijk oneens  te zijn met elkaar. Voor een ieder geldt: “daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren’ {Hand.17:11}.

Met vriendelijke groet,

Joop Neven

Comments (2)


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *