Heerlijkheid
Door dr. K.D Goverts
Heerlijkheid is in het Hebreeuws kaveed. Dit woord betekent ook eer, gewicht, zwaarte. Denk maar aan een zogenaamd gewichtig persoon, dat is iemand die belangrijk is.Die heerlijkheid van God verscheen aan al het volk.
Maar je mag ook zeggen: op al het volk. En dan begrijp je dat door die heerlijkheid, door dat gewicht, die zwaarte, de mensen gewoon niet meer op hun benen kónden blijven staan!
Die zwaarte van God verscheen omdat Aäron het volk zegende. Hij legde Gods naam op het volk, met de bekende priesterzegen: De Eeuwige zegene u en behoede u. De Eeuwige doe voor u Zijn aangezicht lichten en zij u genadig. De Eeuwige wende u Zijn aangezicht toe en schenke u vrede.
Aäron en de vele priesters na hem deden dat door hun handen uit te strekken naar de mensen toe. Daarbij hielden ze hun vingers zo dat elke hand de Hebreeuwse letter sjien vormde. Dat is de eerste letter van het woord Sjaddai, de Almachtige. Op die manier legde de priester niet alleen met woorden de Naam van God op het volk, maar deed hij dat ook nog eens in gebarentaal. Vandaag de dag gebeurt dat nog steeds op die manier in synagogen over de hele wereld.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *