Abba

Door Joop Neven

Nu is er een heel mooi woord, het woord Abba. Dat woord is het hart van het Evangelie. Het is ook het meest kost­ba­re wat je kunt bedenken. Het is het ge­heim van je gebed, het is ook het geheim van je geloof. En Pau­lus zegt ook ergens: door de Geest mo­gen wij roepen: ‘Abba’. Dat is ei­gen­lijk het vertrouwde woord van een kind, maar ook van een vol­was­sen zoon als hij tot zijn Vader spreekt. Dat gaat zo heel ver­trouwd, zo heel ge­woon. Als een kind bij zijn vader komt, is geen ui­terste beleefdheid en eerbied vereist, inte­gen­deel.

Dat woord Abba bestaat in het Hebreeuws uit drie let­ters. In het Aramees (het woord Abba is Aramees) begint het woord Abba met een aleph. Dat is dus de eenheid. Nu is de middelste letter van Abba een beth. Je gaat dus van één naar twee. De laatste letter is weer een aleph; dan ga je dus weer van twee naar één, dan krijg je weer de een­heid. Dan is God weer éen met zijn schepping, dan is God alles in allen.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *