Hij is de God van de Aleph;

Door dr. K.D Goverts

Wij behoren toe aan de Aleph
de Aleph is de eerste letter
Oorsprong van alle letters
letter zonder klank
enkel een ademtocht

Hij is de God van de Aleph; deze woorden beginnen met een aleph: אחד   ’èḥad  –  Eén  אלהים        Elohim ‘ God  אדני     ’Adonai  HEERE

Hij, de Eeuwige, is de ’Aleph
Ieder mens heeft iets in zich van de ’Aleph, het Geheimenis van vóór de schepping, van vóór de eerste dag. De aleph, א  een onhoorbare letter, alleen maar een ademtocht. Maar die ademtocht van de Eeuwige is zo kostbaar. Het is de eerste letter van het alphabet. De letter die vooraf gaat aan de schepping, want Genesis begint met een ב met de tweede letter.

De Eeuwige is de  ’Eyn Soph  אין  סוף  – de Oneindige
Die alles omvat
Die alle dingen draagt
met oneindige draagkracht
hoe zou iets buiten het Oneindige kunnen vallen?

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *