Hij die zegt: Genoeg!

 Door dr. K.D Goverts

 Een oude Joodse verklaring zegt: dat God zegt: Genoeg! Hij die zegt: Genoeg! Daar zit een dieptewerking in. Dat is ook heel bevrijdend. Bij deze God hoef je niet altijd maar meer. Dat is vaak de tirannie van de go­­den, die zeggen: nooit genoeg. “Deze drie zijn onverzadelijk, vier zeggen nooit: Het is genoeg:het dodenrijk en de onvruchtbare schoot, de aarde, die nooit van water verzadigd wordt, en het vuur, dat nooit zegt: het is genoeg!”  {Spr.30:15,16}.

Dat zie je vandaag ook nogal om je heen. Dat is in wezen ook de dic­ta­tuur van onze moderne maatschappij: nooit genoeg. Altijd maar meer, het is nooit voldoende. Soms hebben mensen dat als kind al meege­kre­gen: je moet een goed rapport halen, maar het is nooit genoeg. Dat is soms ook de dictatuur in bepaalde predi­kin­gen: je moet nog meer ge­ven, je moet nog meer op het altaar leg­gen. Nooit is God tevreden met je. In zo’n prediking gaat God lijken op wat staat in: “De bloedzuiger heeft twee dochters: geef, geef!” {Spr.30:15}.

Die eeuwige vampier!
De eeuwige zweepslag van Egypte!

Maar God zegt: het is genoeg! En dat kun je ook op de schepping betrekken, als God zegt: nu heb Ik ge­noeg geschapen. Ik ben tevreden met wat Ik nu gemaakt heb. Hij is niet de eeuwige opjager en aanjager, maar Hij is an­ders.

Zes dagen, zegt God, dan is het genoeg. Zevende dag: adem scheppen.
En God zegt ook tegen de mens: nu is het voldoende geweest. Dat is een genadige begrenzing.

Dit genoeg komt als motief ook voor in diverse oude vertalingen. En dan wordt het ook uitgelegd als de God, die Zichzelf genoeg is. Hij is tevreden met Zichzelf, het is gewoon: Goed! De oude Griekse vertalers zeggen dan ook: Hij is de Voldoende, de Ge­noegzame. De Septuagint vertaalt ook vaak heel eenvoudig met Ku­rios, Heer of: God.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *