Liefde is een groot avontuur

Door Joop Neven

Liefde is een risicovol avontuur. Misschien een vreemde uitspraak, maar liefde laat zich niet dwingen, zoals in het Hooglied gezegd wordt ”Maak de liefde niet wakker, tot het haar behaagt”. {Hooglied 2:7}. Wat moet het voor de Vader enorm verdrietig zijn als Zijn liefde wordt geweigerd, een niet beantwoorden liefde is intens verdrietig {denk maar eens aan liefdes verdriet}. Desondanks heeft God Zijn schepselen lief, ter wille van ons heeft Hij de wereld geschapen. Want de Vader kan Zijn vol – maakt- heid niet herkrijgen zolang er nog iets is dat niet verlost is. En niet verlost is een ieder die nog  niet bedwelmd  is door de geur van de liefde. Omwille daarvan zijn hemel en aarde geschapen, alle stenen, kristallen, water, planten, sterren, dieren, mensen,  ja alle tijden. Omwille van de hoofdzaak, omwille van deze Liefde. Volgens de geleerde in deze tijd, zou de wereld onder kunnen gaan. Maar omwille  van de liefde zal dat nooit gebeuren.
“Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is”. Wat deze tijd ons leert is dat en een enorme vertwijfeling is en in wezen schreeuwt zij omhoog naar de hemel, de versplintering verlangt naar de eenheid. En toch is het geweldig te leven, omdat de Vader in Liefde Zijn schepping geschapen heeft. Want wij zijn het beeld en de gelijkenis van de Vader. Gaat het niet om de liefde, Gaat het niet om bemind worden en lief te hebben?

En ja, deze Liefde roept weerstanden op, maar Hij die getrouw is, zal nooit laten varen de werken Zijner handen. Wat een toekomst met Hem die hemel en aarde geschapen heeft en haar voltooien zal. Want de Liefde zal overwinnen!!

De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. {1Kor. 13: 8-13}.

 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde”

 

Comments (1)

  • Wim v d Toorn says:

    Want de Vader kan Zijn vol – maakt- heid niet herkrijgen zolang er nog iets is dat niet verlost is. En niet verlost is een ieder die nog niet bedwelmd is door de geur van de liefde.
    Wat een diep gang, dank je wel.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *