De rechtvaardige en de goddeloze

Door dr. K.D Goverts

We zien in de Psalmen de tsaddiq en de rasja. Een tsaddiq is veel meer dan wat wij meestal verstaan onder een rechtvaar­dige.
Een rechtvaardige is veel meer dan alleen maar iemand, die zich aan de regels houdt. De recht­vaardige is aan de ene kant een mens, die zijn hart zet op de To­rah en aan de andere kant de mens, die betrok­ken is bij het hart van God. De recht­vaardige is ook iemand, die zich het leed van deze wereld aan­trekt. Dat ‘aan­trek­ken’ dan in de dubbele zin van het woord, zoals je een mantel aan­trekt.

In de Joodse traditie wordt gezegd: Er zullen te allen tijde 36 recht­vaar­­­­­digen zijn, (30=lamed en 6=waw). En terwille van die rechtvaar­di­­gen be­staat de wereld voort. Jezus is de Tsaddiq bij uitstek geweest. Hij heeft heel het leed van de­ze wereld aangevoeld, Hij heeft het (zich) aange­trok­ken en Hij heeft het gedragen, ge­dra­gen tot op God. Een recht­vaar­dige is geen steriele figuur, niet iemand die zegt: straks ver­gaat de we­eld. Hij staat niet buiten de werkelijkheid. De recht­­vaar­dige zegt: het is míjn wereld.

‘Alzo lief heeft God de wereld gehad’

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *