Komen wij tot verwondering
over het grootse Universum
en de orde die zich daarin voordoet
komen wij tot verwondering
over het leven dat op deze aarde is ontstaan
en dat zich heeft ontwikkeld
in zo vele vormen en gedaanten
komen wij tot verwondering
over de menselijke geest
aan welke het is gegeven
zich over dat alles te verwonderen
beseffen wij dat wij het
Mysterie van de werkelijkheid
kunnen ontwaren in al wat is
beseffen wij dat wij
het Mysterie van het Zijn
slechts kunnen eerbiedigen
door eerbied op te brengen
voor al wat leeft
Weet je wie God opraapt ?
de mens die zichzelf niet kan oprapen

weet ge wie God zalig maakt?
die zichzelf rampzalig heeft gemaakt,
die zichzelf schuldig gemaakt heeft

weet ge wie God gaat zoeken?
de mens die zelf niet meer zoeken kan

weet ge wie God gaat vinden?
de mens die niet weet waar hij Hem vinden moet

de mens die de deur dicht gedaan heeft
de mens die het leven niet over kan doen

Marc Chopinsky [1950 – 2018]

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *