Uitverkiezing kan verschuiven

Door dr. K.D Goverts

Dan zie je weer het wonderlijke, dat bepaalde dingen kunnen ver­schu­i­ven. Uitverkiezing kan in de Bijbel ook verschuiven. Een mooi voor­beeld daarvan vinden we bij Rachel en Lea. Als Rachel denkt: ik ben de be­­min­de, dan krijgt ze geen kinderen en Lea krijgt er vier achter elkaar. En als Lea denkt: ik heb bij God een streepje voor, dan staat er op­eens: ‘En God gedacht Rachel’. Zodra iemand zich beroemd op zijn uit­ver­kie­zing, gaat God een deurtje verder.
Zodra Jakob denkt: ik bèn het, zegt God: denk om die tranen van Esau. Terwille van de tranen van Esau moet Jakob in ballingschap.

Je bent een rechtvaardige uit genade; het is nooit een status, het is al­­tijd een weg. Het moet ook nooit statisch worden. Zo krijg je dus ook nog die wonderlijke lijn, dat God de goddeloze gaat recht­­vaar­di­gen.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *