Pesach

Door Joop Neven

Het woord Pesach komt van: פסח pásach:”hinken”, een “hinkstap” of  “hinksprong” maken, over heen “stappen/opspringen”, “overslaan”). פסח (pesach) is het feest ter herinnering aan de Here God, die met een “hinkstap” door Egypte trok en over de huizen heenstapte waar bloed van het paaslam aan de deur- post was gestreken “En de Here zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan  het bloed aan de bovendorpel  en aan de beide deurposten ziet, dan zal de  Here die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan” (Ex.12:23). Letterlijk staat er “dan zal de Here Zich boven die deur stellen”. In deze tekst zie je enerzijds, dat gezegd wordt, dat de Here zal “slaan” en anderzijds dat de “verderver zal slaan”. De verderver brengt de dood. Waar het bloed niet is, kan God niet sparend voorbijgaan. Het is dus in wezen; God trekt door, God rekent af met de macht van Egypte, God gaat sparend voorbij waar het bloed is. En waar het bloed niet is, daar kan God niet sparen voorbijgaan, dus daar komt de verderver binnen. Waar het bloed niet is, daar leeft  die mens nog onder de oude wereld van de macht. En waar die macht is, daar gaat God die macht beëindigen. Uiteindelijk heeft de verderver er geen belang bij om Egypte te beëindigen. Dan zou de duivel tegen zichzelf vechten. De tegenstander heeft er juist belang bij, dat Egypte aan de macht blijft, maar God gaat die macht in Egypte blokkeren. Je zou kunnen zeggen, dat in dit geval de verderver een instrument is om het gericht te voltrekken. Met die verstande, dat het gericht een positieve uitwerking heeft, namelijk, de macht van de verderver te breken.

Pesach פסח betekent niet alleen Pesachfeest, maar vooral ook pesachlam (Ex.12:21). Deze betekenis geeft de diepste reden aan van het voorbij “hinken” en dus van de feestvreugde. Het hele Pesachfeest draait om het Pesachlam, dat een verwijzing is naar het Lam Gods, naar de Liefde Gods, die zover gaat dat Hij Zich liet kruisigen. Maar de Vader heeft die macht van de dood , met het bloed van het Lam gebroken, door Hem uit de doden op te wekken. Er is een merkwaardig woord- verband tussen ) פסח pesach) en pesel: eigen maaksel van hout) פסל of steen, afgodsbeeld). Een afgodsbeeld is een toonbeeld van mensenwerk, het pesachlam is het toonbeeld van Gods werk, van Zijn Inzet voor ons van vergevende Liefde.

Het Pacha is een eredienst in het gezin. Het is een echt familiefeest. Elk hoofd van het gezin gaat bij zonsondergang van de 14e Abib (ook wel Nisan genaamd) naar de synagoge voor de gebedsdienst die in het teken staat van het Paasfeest. Tijdens deze gebedsdienst in de synagoge maken de vrouwen thuis de Paschamaaltijd gereed, waaraan straks deelgenomen wordt als de mannen thuiskomen uit de synagoge zetten de verschillende artikelen die bij de feestmaaltijd behoren op hun gebruikelijke plaats op tafel. Buiten het land, vloeiende van melk en honing heeft het vieren van deze maaltijd, die de uittocht van Egypte naar Kanaän gede4nkt, geen enkele zin. Het Pascha moest gevierd worden in het land Kanaän bij de Israëlieten thuis, in het gezin, in de familiekring.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *