Tien woorden

Door dr. K.D Goverts

“En God zeide: Er zij licht” {Gen.1:3}. Dat klinkt in het Hebreeuws veel mooier. Dat is de oertaal. Jan Engel­man noemde het: “De gong die mijn ziel doorzong”. Letterlijk staat er: “Er geschiede licht, zegt God”. En dan gáát er licht geschieden. Dan begint eigenlijk de geschiedenis: Licht !

Als je Genesis 1 bekijkt, staat er tien maal: God sprak of God zeide. Dat hele verhaal is gebouwd op tien scheppingswoorden. Met tien woor­den heeft God de hele hemel en aarde vorm gegeven.

Elke keer als God iets belangrijks zegt, spreekt Hij tien Woorden. In het boek Exodus zegt de farao, dat het volk Israël niet uit mag trek­ken, ze moeten in Egypte blijven. God spreekt dan tien keer in Egypte. Dat noemen wij ‘de tien plagen’. Het waren eigenlijk tien woorden, tien gerichtswoorden. God spreekt tien keer en dan gaat Egypte open. Met het tiende Woord is de farao uitgepraat en moet hij het volk Israël laten gaan. Dan komt de Paasnacht (Exodus 12) en Egypte moet zijn deuren ont­slui­ten. De farao kan de kinderen Israëls niet meer vasthouden. Na die tien gerichtswoorden trekt het volk Israël uit Egypte.

Een poosje later staan ze bij de berg Sinaï waar ze, wat wij in de chris­te­lij­ke traditie ‘de tien geboden’ noemen, ontvangen. Eigenlijk staat hier weer: ‘tien woorden’.

“Toen sprak God al deze woorden”  {Ex.20:1}. Voor de derde keer tien woorden. Telkens de woorden één tot tien.

Dus in Genesis eerst de tien scheppingswoorden.

Dan in Exodus de tien gerichtswoorden.

En in Exodus 20 de tien bevrijdingswoorden.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *