Midrasj

Door dr. K.D Goverts

Waarom vertellen de evangelisten hun verhaal zoals ze dat doen? Ze ver­­tellen met een bedoeling, namelijk om het verhaal van de Messias te la­ten horen, maar tegen de achtergrond van de Schrif­ten. Een an­der ver­haal is er niet, kan er niet zijn. Im­mers: de Messi­as gaat een weg, die ge­heel en al ge­tekend is, ge­stempeld door de Te­nakh. Niet als voorspelling. Niet in die zin dat allerlei details voor­zegd zijn, dus dat het leven van de Messias al helemaal vast zou liggen, nog voor­dat Hij ge­boren werd, een soort vóórbeschikt be­staan. Een gepre­­des­ti­neerd keurs­lijf.

De weg van de Messias
Neen, de Messias ging zijn weg in vrijheid. Anders zou zijn leven geen waarde hebben gehad. Wel kunnen we zeggen: de Messias heeft zich­zelf herkend in de Schriften. Hij heeft de Torah gelezen, ge­hoord (van jongs af aan) en zo is in Hem het bewustzijn gerijpt: dit wil Ik zijn; deze weg wil Ik bewandelen. Jezus (Jesjoea) kon met de psalmdichter bidden: Gij maakt mij het pad van het leven bekend (Ps.16:11). De To­rah werd voor Hem het levens­pad, zijn levensgang. Waarom? Niet omdat daarin een voorspelling werd gegeven van wat Hem overkomen zou, maar omdat de Torah (de vijf boeken van Mo­zes) de enige echte manier van leven aangeeft. Omdat de Torah be­paalde consequenties met zich meebrengt – wie in de weg van de To­rah gaat, zal weerstanden op zijn weg ontmoeten – zal het lijden on­der­vinden dat aan de Torah onlosmakelijk verbonden is. Met andere woorden: het lijden van de Messias is niet een voorspeld lij­den; Jezus (Jesjoea) leed niet, omdat het voorspeld was; neen, het is een lijden óm de Torah, het is het lijden ter wille van de volken om­dat im­mers de Torah het zuchten van de volkeren in zich heeft op­genomen; en als Jesjoea de Torah op zich neemt, dan neemt Hij daar­­mee ook het zuch­­­­ten van de volkeren op zich. De Torah is de stem van de zuch­tende schepping. De Messias wordt eveneens stem van de zuchtende schep­ping, stem van al die gevangenen, allen die zuchten in pijn en banden.

 

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *