eerste woord – laatste woord

Door dr. K.D Goverts

Het eerste woord van de Torah is Beree’sjit,  בראשית  In den Beginne.

Het laatste woord van de Torah is: Jisra’el  ישראל

De Eeuwige is gaan scheppen: het proces van de schepping begint, begon met een Gedachte, toen kwam het spreken, het Woord, en Jisra’el was al in de Gedachte van Adonai, vóór de schepping aller dingen. Wat het eerst is in de Gedachte, is het laatst in uitwerking, in de daad. En het uit-eindelijke doel van de schepping is: Koninkrijk Gods, met Jisra’el als de bruid des Heeren.

De Messias was er al, vóór de schepping. Dit wordt nog eens bevestigd als we letten op het woord Messias, Masjiach, משיח dat zich laat lezen – als we de letters wisselen – : jesj moach יש מח d.w.z. er is gedachte, er is denken. Of er was denken, er was Gedachte.

Moach מוח of מח is: brain, denkvermogen, of ook: merg, innerlijke kern.
En het eerste woord van Genesis: Beree’sjit, laat zich o.a. lezen als: beth ro’sj – בית  ראש het Huis van het Hoofd, oftewel het Huis van de Eerstgeborene. Dan denken we aan Christus, de Eerstgeborene van de ganse schepping, en de Eerstgeborene uit de doden. En we worden bepaald bij het Geheimenis, waarvan Paulus zegt: dit Mysterie, dit Mustèrion was verborgen in God, sinds of vanaf de aioonen, en wel in God, Die het Al geschapen heeft door Jezus Christus. Eph. 3, 9

Geheimenis verborgen in God: dat is de beste plaats waar het bewaard kon worden, waar het Mysterie gehoed en gekoesterd kon worden.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *