Wist u dat?

Albert Einstein zei eens: Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

Ieder mens is een genie, een genius. Maar als ge een vis beoordeelt naar zijn bekwaamheid om in een boom te klimmen, zal hij zijn hele leven denken dat hij stom is.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *