Einde van de tijd

Door Joop Neven

Greta Thunberg (Stockholm 03-01-2003 ) is een Zweedse klimaatactiviste . Zij komt geregeld in de pers vanwege haar scherpe uitspraken op klimaatbijeenkomsten.

Op 21 juni 2018 tweette Thunberg een link naar een artikel uit februari 2018 van een site genaamd Grit Post, dat ooit werd bescherven  als “echt nieuws voor de arbeidersklasse” en niet meer lijkt te bestaan. Thunberg citeerde het verhaal letterlijk in haar tweet en schreef: “Een topklimaatwetenschapper waarschuwt dat klimaatverandering de hele mensheid zal wegvagen, tenzij we de komende vijf jaar stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen.” Zowel de tweet van Thunberg als het verhaal van Grit Post zijn inmiddels verwijderd.
Begrijpelijk dat de tweet inmiddels is verwijderd,  want na de laatste dag komt er altijd nog een morgen.

Jezus onderwees de discipelen in Mattheüs 13 vers 13-43 . Daar wordt gesproken over de gelijkenis van het onkruid in de akker. Het koninkrijk der hemelen wordt dan afgebeeld als een groot zaai – en groeiproces, reeds door de Zoon des mensen in Israël uitgestrooid dat later door het volk zelf verder moet worden uitgestrooid op de akker, de wereld, om tot de wereldoogst te komen. Dit is de grote belofte van het Zaad.
De beroemde en bekende tekst uit Matth.13:39 is door de tijd veel gebruikt om “druk op de ketel” te zetten: “De oogst is het einde van de wereld”. Om te beginnen staat er niet letterlijk “wereld”, maar eeuw, aeon. Er wordt dus een tijd­­­perk vol­eindigd. De wereld gaat niet ten einde! “Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is”. en niet in stervensnood!!
Het Hebreeuwse denken kent geen einde van de tijd. Dat is een basis­principe van het Hebreeuwse denken. Na de laatste dag komt er altijd nog een morgen. Het was avond ge­weest en het was mor­gen geweest, één dag! Na de avond komt er een morgen. Eens gaat de tijd niet dicht, maar dan hij gaat juist open. De zo­ge­­naamde eindtijd is niet het einde van de tijd. Het is de finale van een tijd­perk.

Dus Greta, “lees je bijbel en bid elke dag, dat je groeien mag”. Spreek liever woorden met een waardevolle waarheid. “Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het” {Spreuken 12:25}. Deze woorden herinneren ons eraan dat de lasten en zorgen die we met ons mee dragen moedeloos kunnen maken. In de media horen we niets anders dan negatieve berichten. Oorlogen, geruchten van oorlogen, de schepping die ten onder gaat aan misbruik, de schandalen in de politiek, problemen die niet opgelost worden etc. Mensen worden ziek en somber van de dreigende boodschap.

Een krachtig middel is een “goed woord” dat blijdschap en vreugde brengt.
Een voorbeeld van positieve woorden, is te vinden in het lied van Ramses Shaffy uit 1966, genaamd “Sammy”. Sammy wordt geïntroduceerd als een angstige, verlegen en eigenzinnige jongeman. Het lied roept deze Sammy – en daarmee in feite iedereen – op om omhoog te kijken.

De boodschap van dit lied is, dat hij niet gebogen hoeft te lopen, want er is iemand die van hem houdt en ondersteunt. Deze woorden hebben het vermogen om “Sammy’s ” hart sneller en vreugdevoller te laten kloppen door je op boven te richten. Richt je aandacht op de Blijde Boodschap, “Zie Ik maak alle dingen nieuw”, en laat Zijn woorden je licht en blijdschap geven. Onthoudt; heel de kosmos, hemelen en aarde, sterren en planeten, zijn voortgekomen uit Hem, die hemel en aarde geschapen heeft en haar voltooien zal.

Kijk omhoog, zoals “Sammy” werd aangespoord. “Sammy loop niet zo gebogen…Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want er is er Eén die van je houdt!”                 

 

 

 

Comments (1)

  • W v d Toorn says:

    Zo is dat er is ook hoop voor babel Ps 87: 4 Ik zal Rahab7 en Babel vermelden8, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn9, en de Tyriër,10 met den Moor,11 deze is12 aldaar geboren.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *