Ben ik een pessimist?

Uitspraak van Jacques Ellul

“Ben ik een pessimist? Ik ben ervan overtuigd dat de geschiedenis van het menselijk ras, hoe tragisch ook, uiteindelijk zal leiden tot het koninkrijk van God. Ik ben ervan overtuigd dat alle werken van de mensheid geïntegreerd zullen worden in het werk van God, en dat een ieder van ons hoe zondig dan ook, uiteindelijk gered zal worden. Redding is universeel omdat de liefde van God alles omvat. Als God God is en als God liefde is, dan is er niets buiten de liefde van God. Een plek als de hel is ondenkbaar. Het verschil tussen een christen en een niet-christen gaat niet over redding. Redding wordt gegeven uit genade aan iedereen. Christenen zijn die mensen die door God geroepene zijn tot een speciale missie. De zin in het zijn van een christen is niet gelegen in het werken aan je eigen kleine redding, maar aan het veranderen van de menselijk geschiedenis. Het is ondenkbaar dat de God die Zichzelf geeft in Zijn Zoon om ons te reden, sommige zou hebben geschapen tot kwaad en veroordeling. Er kan maar één soort uitverkiezing zijn, tot redding. In en door Jezus Christus zijn alle mensen uitverkoren om gered te worden.

Comments (1)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *