Vóór of ná de catastrofe

Door dr. K.D Goverts

Als wij het begrip tijd in het Hebreeuwse denken nader bekijken, zien we dat er altijd sprake is van tijd voor en tijd na. In de Bijbel is er nooit sprake van zomaar ´tijd”. Je hebt dus tijd voor, dan ga je ergens naar toe, en je hebt tijd na, je komt ergens vandaan. Er is altijd een “midden” in de tijd.

Als je aan de volkeren zou vragen: waar leef je naar toe? Moeten zij in feite zeggen: wij leven toe naar de ramp. We hebben altijd een ramp voor ogen, een catastrofe. Dat zie je bij die volkeren in Genesis 6: ze leven voor de vloed en na de vloed. Straks komt de zondvloed, dat was het vooruitzicht voor de volkeren. Later kunnen ze dan zeggen: we hebben de vloed gehad. Zo hoor je dat vandaag de dag ook: voor de oorlog en na de oorlog of voor of na de februariramp in Zeeland in 1953. Ook met Lot is dat het geval. Hij leeft nu nog in Sodom, maar straks komt de ramp: Sodom wordt omgekeerd! Dan leeft Lot na de ramp. Dat is het thema van heel de wereldgeschiedenis: ze leven naar de catastrofe toe of van de catastrofe vandaan.

Voor of na de eerstgeborene
Als dat nu alles was, zag het er niet best uit. Maar, en dat is het grote thema van Genesis, naast lot is Abraham aanwezig. God dank, dat er behalve een Lot ook een abraham is. Abraham heeft een heel andere tijd voor ogen. Hij leeft niet voor of na de ramp, maar hij leeft voor of na de eerstgeborene. Het leven van Abraham wordt ook gemarkeerd door een midden. Dat is niet een kwestie van jaartallen, maar het is een geestelijk midden. Abraham heeft steeds toegeleefd naar de geboorte van Isaäk. Dat is de grote dag in zijn leven. Dus: eerst leeft Abraham daar naartoe en dan leeft hij daar vanuit. Dus: hij leeft niet voor of na de ramp, maar hij leeft voor of na de “bechor”, eerstgeborene! Dat doet Isaak op zijn beurt en hetzelfde zien we bij Jacob, en ook bij Israël. Zo is dat ook bij ons. Wij leven niet meer voor en na de ramp, we leven voor of na de Eerstgeborene! En De eerstgeborene is Jezus! Hij is de bechor, zegt Romeinen 8.

“Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen”{Rom.8:29}.

Jezus is “de eerstgeborene onder vele broederen”. Daarom hebben wij een jaartelling van voor of na Christus. Zo wordt de geschiedenis gemarkeerd. Dat is de grote mijlpaal en het grote keerpunt in de geschiedenis. Wij tellen niet zomaar in het wilde weg, maar de Eerstgeborene maakt de grote insnijding in de tijd. Dan krijg je een heel ander perspectief. Zo wordt de tijd genezen

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *