De bloedwreker is de los­ser van het bloed

Door dr. K.D Goverts

 “De vaders zullen niet om hun kinderen ter dood gebracht worden; ook zullen de kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht wor­den; ieder zal om zijn ei­gen zonde ter dood gebracht worden” {Deut.24:16}. Later komt dat ook weer terug in Ezechiël 18. Hier wordt dus heel be­wust die keten van de geslachten doorbroken. Wat hier gebeurt is dus in wezen weer een ander godsbeeld. De To­­rah heeft juist ten doel de barmhartigheid van God te tonen. Torah be­tekent niet wet, maar oriëntatie zegt André Neher zo mooi. Dus de Bijbel be­gint met de vijf boeken van de oriëntatie. Torah betekent: wegwijzing. Je krijgt weer zicht op de dingen. Oor­spronkelijk heeft het woord Torah de betekenis in zich van zwan­­ger ma­ken, het baren van het leven, het voorbrengen van het le­ven. Door de To­rah raakt de mens ‘in verwachting’ in de diepste zin van het woord.

De Torah zegt dus: niet maar eindeloos doorgaan, niet het kwaad maar leggen op de volgende generatie; maar de bloedwraak moet in­­geperkt worden. Vandaar dat er in de Torah ook een hele mooie uit­­drukking wordt gebruikt voor de bloedwreker: de goël damin, de los­ser van het bloed. Daarom is het zo jammer, dat dat in de ver­ta­ling weer terecht­komt als de bloedwreker. Het bloed wordt gelost, los­gekocht. Dat houdt dus in, dat daar iemand is die het opneemt voor het slacht­offer. Net zo­als Boaz het opnam voor Ruth en Na­o­mi. De Torah heeft dus ten doel om de mens zwanger te ma­ken van dat goede godsbeeld, om dat beeld van de Eeuwige helder te ma­ken.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *