De losser van Sodom

Door dr. K.D Goverts

In Handelingen 3 wordt gesproken van de ‘wederoprichting aller din­gen’. Daar valt niets bui­ten, want God is de cirkel die niets buitensluit. Er valt niets buiten God. Niemand kan God tegenhouden. Vroeger was daar een prachtige uit­drukking voor: ‘de onwederstandelijke genade’. Wie zou de genade van God kunnen weerstaan? Zou een mens God kun­­­­­nen tegenhouden? Een springvloed kun je ook niet met je handen tegengehouden. ‘Als dam en dijk bezwijkt, loopt alles onder’. In Ezechiël 16 staat drie keer het woord ‘wederoprichten’.

Uw zusters, Sodom en haar dochters, zullen terugkeren tot haar vorige staat; Sa­­maria en haar dochters zullen terugkeren tot haar vorige staat; en gij en uw doch­ters zult eveneens terugkeren tot uw vorige staat. {Ez.16:55}.NBG

Als uw zusters, Sodom en haar dochteren, zullen wederkeren (kathistanai) tot haar vorigen staat, mitsgaders Samaria en haar dochteren zullen wederkeren tot haar vorigen staat, zult gij ook en uw dochteren (= Jeruzalem) wederkeren tot uw vorigen staat” SV

Hier staat driemaal het woord kathistanai, dat ‘weder opgericht wor­den’ be­­tekent. In de Hebreeuwse tekst staat terugkeren. Ezechiël 16 is het lied van de drie zusters: Jeruzalem, Samaria en het klei­ne zusje Sodom. ‘Zij zullen wederkeren tot haar vorige staat’. Apokatastèsontai staat er in de Septuaginta en dat betekent dat ze weer wor­den zoals ze vanaf den beginne, vanaf hun oorsprong waren. God gaat weer terug naar het begin. Sodom wordt ook nog een keer her­steld en het water van de Dode Zee wordt ook nog een keer gezond, want de tem­pel­beek stroomt daarheen.
Dat is het verband tussen Eze­chiël 16 en 47.

Jezus heeft gezegd in Mattheüs 11 “Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oor­deels dan voor u” {Matt.11:24}. Jezus heeft ook Ezechiël 16 gelezen, want Hij heeft alle profeten gekend. Hij heeft gezegd: Vader, Ik zal al hun woorden dragen tot ze voldragen zijn. Dat Woord werd voor Hem een last op zijn schouders. Heel de boek­­­­rol, neemt Hij op Zich en Hij vervult ook Ezechiël 16. Hij is ook de Los­­­ser (go’el) van Sodom.

Hij leest en wordt gelezen,
een stem tot bloedens toe,
om woord voor woord te wezen,
wat God met ons wil doen.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *