Hij kwam tot het zijne

Door dr. K.D Goverts

“Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen”  {Joh.1:11}. Jezus heeft ook heel wat onbegrip ontmoet. Dit is een diep ingrijpende tekst. Die zijnen zijn de Joden, of beter de Judeeërs, waar in dit evange­lie steeds sprake van is. Dan stuit je tegelijk op een raadsel, want één van de twaalven draagt de naam Judas. En die naam is hetzelfde als Juda. En we hebben, ook door de naam Judas, de neiging hem te maken tot een individu. Maar hij is meer dan dat. Jezus kwam tot het zijne, dat waren de Judeeërs, maar die zijnen móes­ten Hem niet. En die zijnen worden dan gesymboliseerd in de ge­stalte van Juda of Judas. Judas is Johannes 1:11 ten voeten uit. Hij staat als sym­bool voor ‘de zijnen’. Dan kom je wat uit de sfeer van dat Ju­das het zwarte schaap is. Dan is er het verhaal, dat Judas een kruimeldief zou zijn. En die tekst die daarover gaat, is een verkeerde vertaling. Daar komen we nog op. De zijnen brengen Jezus dus aan het kruis. Het is dichterbij dan je denkt. Een identiek geval heb je in 1 Johannes. Daar staat van de An­tichrist, dat ‘hij van ons is uitgegaan’.

Heel de mens­heid was op Gol­gotha
Het is waanzin om te beweren, dat de Joden Christus hebben gekrui­sigd. Als dát waar zou zijn, zou je de conclusie kunnen trekken, dat de Jo­den dan de enigen zijn, die gered worden. Want, als wij het niet ge­daan hebben, wor­­den we ook niet gered. Want alleen als je schuldig bent, kun je ook wor­den vrijgesproken. Als je niet schul­dig bent aan de kruisdood van Jezus, is er ook geen redding voor je. Als jij niet schul­dig bent aan de kruisdood van Jezus, dan heb je er ook geen deel aan. Dan ben je alleen maar toeschouwer. Daarom, als allen schul­dig zijn, is er voor allen bevrijding. Er is in wezen maar één zonde en de bodem van die zonde is de krui­si­ging van Jezus. In elke zonde wordt de ware mens aan het kruis ge­bracht. Zonde is in diepste zin het vertrappen van het ware mens­zijn. En het ware mens­zijn heeft in Jezus totaal gestalte gekregen. Dus met elke zonde wordt Hij op het hart getrapt.

Wie zijn er schuldig aan de kruisdood van Jezus?
Dat is in de eer­ste plaats Judas, maar hij vertegenwoordigt de twaalf.
In de tweede plaats de over­priesters en oudsten, zij vertegenwoordigen het hele volk.
In de derde plaats Pilatus; hij vertegenwoordigt het hele Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk vertegenwoordigt de hele wereld. Niemand kan zeg­­gen: ik was er niet bij op Golgotha. Heel de mens­heid was op Gol­go­tha op basis van representanten. Uiteindelijk is het Pilatus, die het vonnis uitspreekt. Er staat uit­druk­ke­lijk bij, dat hij daar op de rechterstoel ging zitten. Hij zit daar in het ambt, ná­mens de keizer. En dat hele Romeinse Rijk zegt: ter dood! Hij waste zijn handen, zogenaamd in onschuld, maar dat kon hij niet doen, want hij had net een briefje van zijn vrouw gekregen. En in dat briefje stond: bemoei je niet met deze rechtvaardige. Het was heel ongebruikelijk, dat middenin een rechtszaak je vrouw een brief­je onder je neus duwde. Bemoei je niet met deze rechtvaar­di­ge. De vrouw van Pilatus spreekt puur Hebreeuws. Er zijn theorieën, dat zij een Jood­se vrouw zou zijn geweest. Volgens andere bronnen zou zij nog fa­mi­lie zijn van keizer Augustus.

Het is heel wat geweest, dat Jezus Judas al die tijd in zijn nabij­heid heeft ver­dragen, heeft gedragen.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *