Welzalig is de man

Door dr. K.D Goverts

Psalm 1 is een apart geval, je kunt zeggen: dat is de Deur tot het hele Psalmboek. Die Psalmen hebben een deur, want je kunt de Psalmen ook vergelijken met een Heiligdom, het is eigenlijk zelf ook een heiligdom! En hoe kom je nu die tempel van de Psalmen binnen? Door de deur, Psalm 1 is eigenlijk de deur van de Psalmen, het begint met een welkom, een zaligspreking. En als in de bijbel een zaligspreking begint moet je opletten. Want dat is zo mooi: “Welzalig de man!”

Is de vrouw dan niet zalig! Nu, let op, dat hier nu “de man” staat, betekent niet dat de vrouw hier uitgesloten is. In het Hebreeuws is het een woordspeling. Er staat: Welzalig hashreh, de man a-ish, die asher.  Hashreh a-ish hashreh asher. Daarom staat er ”de man”, dat past helemaal in dat ritme. Dat is een prachtig stukje Hebreeuwse poëzie. En zo begin je met dat Psalmboek, met dat “welzalig”, word je uitgenodigd: “Kom maar, deze mens is welkom in het heiligdom!”

Wat is nou zalig?
Betekent dat zoiets als gelukkig? Of wordt er iets anders mee aangeduid? Let er op, het is niet een wens of een belofte! Het betekent niet: deze man verdient gelukkig te worden, of deze man zal dat ooit een keer zijn. Nee, het is een vreugdevolle uitroep, een vastgestelde zekerheid: deze mens is zoals hij bedoelt is! Zalig is dat je beantwoord aan je bestemming. Dat is het verborgen “ware geluk”.

Dat ashreh, dat welzalig, heeft ook nog een andere betekenisnuance, want Samsom Raphael Hirsch, een Joodse Bijbeluitlegger in de vorige eeuw heeft ook veel nagedacht over de betekenis van het woord van God en zegt dat het woord ashreh te maken heeft met een ander woord en dat betekent “een stap” . Een stap doen, of een schrede. Dus “welzalig”  is dat je stappen kunt doen. Je zou kunnen zeggen dat je uit de voeten kunt. “Uit de voeten kan de man….” En dan komt het! Maartje van Tijn, een Joodse Bijbelvertaalster zegt dan: het betekent: “sterk en rechtgezet!” Ashreh, sterk en rechtgezet, dan sta je op je voeten! Die verschillende betekenissen zitten erin.

Je kunt voetstappen zetten. “Ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden.”

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *