Paasverhaal

Door dr. K.D Goverts

Heeft u wel eens gelet op Lucas 24 :44? Dat is een heel wezenlijke tekst in dit verband. Dat is dan een Paasverhaal, waar Jezus zegt tot zijn leerlingen: “Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak, toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in (1) de Wet (de Thora,de onderwijzing van Mozes!), (2) de Profeten en (3) de Psalmen(!) vervuld moet worden.”  Deze 3 delen die bij elkaar opgeteld vormen het door ons zo genoemde “Oude Testament”. Ik noem het liever met de Joodse benaming de Tenach!

Dit is precies die oude driedeling die je vindt in de Joodse canon. De Bijbel begint met de Thora, de boeken van Mozes, dan krijg je de tweede cirkel , dat zijn de Profeten en dan krijg je de derde cirkel, die begint met de Psalmen! En dan komt de hele rest: Job en Spreuken en Prediker enz. tot en met de laatste; in de Joodse bijbel is dat Kronieken.

Dus Jezus neemt daar die hele drieslag die vanouds in de Joodse traditie bekend was, en Hij zegt: “Alles wat daar geschreven is wordt vervuld!” Jezus heeft ook heel bewust en diep geleefd vanuit die Psalmen. Toen Hij aan het kruis van Golgotha hing, bad Hij: “Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten!” Heeft Hij dat zelf bedacht? Nee, dat is Psalm 22. En “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest!” Heeft Hij dat dan misschien zelf bedacht? Nee, dat is Psalm 31. Het Avondgebed van de kinderen: “Vader, in uw handen leg ik mijn ruach, mijn geest, of adem,” en dan bidt Jezus nog eenmaal dat gebed dat Hij als kind zovele malen heeft gebeden voor het slapen gaan.

En zo zie je dat Jezus tot in het laatste uur geleefd heeft vanuit die Psalmen. Psalmen gaan met je mee.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *