Wandelen op de zee

Door dr. K.D Goverts

“….en de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. Toen zij dan vijfentwintig of dertig stadiën hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd”{Joh 6 vers 18-19}.

Een ander voorbeeld: het wandelen op de zee. De zee is vanouds in de Tenakh het doodsgebied, de chaos, waar je geen grond onder de voeten hebt. De nieuwe Mens, de ware adam, voor Hem is de chaos begaan­baar, de Messias is de paasmens, die vaste voet krijgt op aarde; die ‘de wateren onder de voet loopt’ (W.Bernard). Water, wateren; dat is: niet-wonen, weggespoeld worden, worden uit­ge­­wist. Maar deze nieuwe Mens gáát waar geen weg is. Waar Hij gaat, ontstaat al gaande een weg. Daarbij is opvallend dat Marcus en Johannes elk een eigen struc­tuur ge­ven aan het vertelde. Johannes plaatst de overtocht over de zee in het ka­der van de maaltijd (Joh.6; en nog wel een paas­maaltijd: zie v.4). Marcus zet de maaltijd in het kader van een overtocht (Mc.6; in v.32 en in v.45 horen we over het schip; daartussen wordt verteld over de maal­tijd). De vraag die we in dit verband dienen te stellen, is: waarom kiest Marcus voor de ene en Johannes voor de andere struc­tuur? Welke bete­kenis heeft deze opbouw voor wat de een, respectievelijk de an­der wil vertellen? Want dat is de ‘Sprache der Botschaft’ (Buber, de taal die de bood­schap in zich draagt).

De boodschap van Johannes zou kunnen zijn: er kom een Pesach, een messiaans maal; binnen het bestek van die maaltijd wordt de zee over­won­nen.

Bij Marcus beluisteren we een ander accent: er komt een overtocht (een gang door de diepte, een gang door de doodswateren), en in het kader van die overtocht is er brood voor het volk.

Als Mattheüs zijn verhaal over de Messias begint, dan knoopt hij met­­­een aan bij het boek Genesis. Matteüs 1:1 luidt: “Boek van de gene­sis van Jesjoea Masjiach”, met andere woorden: het wordt een Genesis-verhaal. Telkens horen we dan ook in Matteüs 1 het woord ‘verwekken’, dat in Ge­nesis zo’n belangrijke rol vervult (zie bijvoorbeeld Gen.5).

 

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *