Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft. {Ps 124:8}

Door dr. K.D Goverts

Je kunt vertalen: die hemel en aarde gemaakt heeft, maar je kunt het ook vertalen in de tegenwoordige tijd en zeggen: ‘die hemel en aarde maakt’. In dat woord maken zit ook die gerichtheid op een voleinding. Zoals er ook predikanten zijn, die aan het begin van de dienst zeggen: ‘onze hulp is in de naam van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft en tot vol­tooiing brengt.’ Hij maakt en Hij brengt tot voltooiing. God is nog altijd bezig te maken. Als je let op de structuur van psalm 124, dan zijn er zeven ver­zen die over de bevrijding gaan, terwijl het achtste vers over de schep­ping gaat. Met andere woorden: de schepping komt aan het eind. En daar zie ik dan met vreugde naar uit. De schepping komt nog. Zoals ook de jood­se denker Ernst Bloch zegt: de schepping komt aan het eind. Of ook zoals Ed­mond Fleg zegt: terug naar de toekomst. Dus wij zijn op weg naar Ge­nesis. Genesis gaat nog komen. Mensen vragen zich soms af hoe lang is Genesis nu geleden, maar je moet bij Genesis eigenlijk vragen: hoe­lang duurt het nog. Bij Genesis moet je niet terugkijken, maar vooruit­kij­ken. Wil je zicht krijgen op de eindtijd – als je dat woord eindtijd wilt ge­bruiken – dan moet je naar het boek Genesis gaan. Dan komt het boek Openbaring ook beter op zijn plaats.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *