Midrasj

Wist u dat Waarom vertellen de evangelisten hun verhaal zoals ze dat doen? Ze ver­­tellen met een bedoeling, namelijk om het verhaal van de Messias te la­ten horen, maar tegen de achtergrond van de Schrif­ten. Een an­der ver­haal is er niet, kan er niet zijn. Im­mers: de Messi­as gaat een weg, die ge­heel en al […]

Read more Midrasj