De alef en de bet

Door dr. K.D Goverts

God sprak: “Er zij licht, en er was licht”. Het eerste woord van de Bijbel is beresjit. Dat betekent eigenlijk: “In een begin” en niet “In den beginne”. De eerste letter van Beresjit is een B, de letter bet. De rabbijnen hebben zich afgevraagd: Waarom begint de Bijbel nu met een bet en niet met een Alef, want dat is toch de eerste letter van het He­breeuwse alfabet. Ze zeiden: De alef, is de letter van God: Elohim, want dat begint met een alef. Dus voordat het begin er was, was Hij er: Hij, de alef.  De alef heeft als getalswaarde Een. God is ook Eén, dat is de oude ge­loofsbelijdenis van Israël uit Deuteronomium 6:4: “De HERE is onze God, de HERE is Een”. Dus de alef was er in de voortijd van alle tijden. Toen was God er en toen was er ook die totale eenheid. De rabbijnen zeiden: Kijk nu eens naar de vorm van de letter Bet:  Je leest in het Hebreeuws van rechts naar links. Die letter is dicht naar drie kanten. Hij is dicht naar boven, dicht naar achteren en dicht naar beneden.Hij is alleen open in de richting waarin je leest. Dat is het hele geheim.

De rabbijnen hebben gezegd: Wat boven is, is Gòds terrein, dat is geslo­ten. Wat beneden is, onder de aarde, is ook Gods terrein. Dat is ook ge­slo­ten. Wat achter je is, dat is het verleden, dat is ook Gods terrein. Dat is ook gesloten. Alleen de toekomst is open! Dat is de kant waarnaar je gaat lezen. De toekomst is open en laat alle andere dingen maar aan Hèm over. Het verleden en wat daarboven is boven de aarde en wat beneden is onder de aarde, laat dat nu maar aan Hem over en wees jij nu maar gericht op de toekomst. Lees het verhaal in de richting van de toekomst, want dit verhaal dat in Genesis 1 begint, dat is jòuw toekomst.

Die tweede Hebreeuwse letter bet is niet alleen een letter, maar is ook een woord, namelijk het woord huis. Denk maar aan plaatsnamen als Betlehem, Betel enzovoorts. Dus de Bijbel begint met een huis. De eerste letter van de Bijbel is een huis, een bet. En dat vertelt je meteen weer zoveel over het karakter van onze God. In den beginne was er een huis! Aan het eind ga je weer terug naar het begin. Dan zal er ook een huis zijn; een huis met vele woningen (Joh.14:2).

Een huis, want onze God, Hij maakt een huis. Van het begin tot voorbij het einde.

 

Comments (1)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *