Vergelden naar zijn werk

Vergelden naar zijn werk Door dr. K.D Goverts “Want Gij zult ieder vergelden naar zijn werk”  {Ps.62:13}. Hierbij komt dan vaak de negatieve associatie: je zult dus wel straf krij­gen. Het Hebreeuws heeft geen woord voor straffen. In dat ver­band wordt dan een woord gebruikt, dat eigenlijk corrigeren bete­kent. Bij het woord vergelden in bovenstaande […]

Read more Vergelden naar zijn werk