De Rots

Door dr. K.D Goverts

“….gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren” {Ps.137 vers 9}.

“….welzalig hij, die uw kinderen zal vastgrijpen en ze zal verstrooien naar de Rots toe”.

Let wel: de Rots, met een hoofdletter, dit is de Heer Zelf, die elders immers ook “de Rots”genoemd wordt { b.v. Psalm 18 vers 2}. Deze vertaling is volkomen verantwoord, mede omdat “verbrijzelen” de grondbetekenis heeft van “verstrooien” {ook vertaald in Jesaja 11 vers 12}. Het grote voordeel van deze lezing is dat we niet langer zitten met een onbegrijpelijke oproep tot gruwelijk geweld.

“he sela” { de rots} kan ook als plaatsnaam opgevat worden! Evenals in b.v. 2 Koningen 14 vers 7, waar het gaat over sela, oftewel de beroemde rotsstad Petra in het gebied van Edom. Dan wordt de lezing dus: “…welzalig hij, die uw kinderen zal vastgrijpen en ze zal verstrooien naar de Rotsstad”. Dat kan ook heel goed in het verband van Psalm 139, want Edom was juist twee verzen eerder genoemd {in vers 7}. De illustere stad Petra { min of meer synoniem met Bosra} zal nog een grote rol spelen in de eindtijd. Het lijdt m.i. geen twijfel dat Petra de plaats is die God bereid heeft in de woestijn als onderduikadres voor het gelovig overblijfsel van Israël gedurende de grote verdrukking {Openb.12 vers 6}; Micha2 vers 12}. Als de Heer straks zal verschijnen op de Olijfberg zal Hij linea recta richting Bosra { Petra, Sela} en een oordeel verrichten onder de vijanden van Zijn volk. De eerste verzen van Jesaja spreken daarvan.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *