Hoe bijzonder is God!

Door dr. K.D Goverts

Zomaar een heel klein stukje over God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Van Hem die alles voltooien zal. God heeft de wereld niet geschapen om schooltje te spelen en te kijken of de kinderen braaf zijn en de verzoeking kunnen weerstaan, maar juist om de vreugde te zien van : “Kijk, Ik kan hier trouw zijn. Wat er ook gebeurd, ook als het ergste gebeurt, toch blijf Ik trouw”. Dat is de vreugde van God, Zijn trouw bewijzen aan de ontrouwe.  De Romeinen brief zegt: “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend {Lett: van bovenaf veranderd} zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend {Lett: van bovenaf veranderd} zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus, door wie wij nu verzoening ontvangen hebben”{Rom 5 vers 8-11}. God zegt: Ik sta zo. Ik ben zodat is Mijn vreugde. Zo ben Ik nu. Uiteindelijk zal heel de schepping zich verheugen om die trouw, om die liefde. God gaat de mens terugbrengen tot zijn oorsprong, onvergankelijk, volmaakt. Psalm 134 vers 3 zegt zo mooi: “De Here zegene u uit Sion, Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft” {en haar voltooien zal}.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *