Dit zijn de verwekkingen

Hibbare’am Door dr. K.D Goverts “Dit zijn de verwekkingen (toledot) van de hemel en de aarde, toen zij ge­scha­pen werden” {Gen.2:4}. ‘Abraham zonder klinkers geschreven geeft ‘brhm. Nu is er een woord in het boek Genesis, waarin exact dezelfde let­ters voorkomen, alleen in een andere volgorde: hbr’m. We zien dat in Gene­sis 2, in het […]

Read more Dit zijn de verwekkingen

God zoekt het kwaad uit totdat het verdwenen is

God zoekt het kwaad uit totdat het verdwenen is Door dr. K.D Goverts “Die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barm­hartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden” {Ex.20:5,6}. Voor dat woord “bezoeken” […]

Read more God zoekt het kwaad uit totdat het verdwenen is