Charoet en cheroet – gegrift en vrijheid

Door dr. K.D Goverts

“De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods, op de ta­fe­len gegrift”.  {Ex.32:16}

Charoet (twrx) = gegrift.
Cheroet (rwrx) = vrijheid.
‘Gegrift op de tafelen’ en ‘Vrijheid op de tafelen’.

De tafelen zijn het handvest van de vrijheid. Op die tafelen staat jouw bevrijding, daar staan de woorden van de verlossing. Het zijn ook de Tien Woorden van de vrijheid. Er wordt wel gezegd – hoewel dat er niet uitdrukkelijk bij wordt ver­meld – dat op die twee tafelen dezelfde tekst staat gegrift. Zoals bij een verbond voor iedere partij een exemplaar beschikbaar is. Beide exem­pla­ren ondertekend door God zelf, door de vinger Gods. En beide exempla­ren worden door Hem bewaard, ze worden bewaard onder de verzoe­ning, onder het verzoendeksel. Ze worden bewaard als een afdruk van zijn wezen, als een eeuwig Schrift, dat nooit kan vergaan. Op die tafelen staat Vrijheid! Dat is iets om eindeloos over door te den­ken. Die tafelen zijn niet wettisch, die beloven vrijheid. Als je alleen al be­denkt, hoe die tafelen beginnen:

‘Ik ben de Here, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis heb doen uitgaan’. Uit het huis van de slaven, geen andere goden meer. Dat hoeft gelukkig niet meer. Je kunt dit lezen als een gebod, maar ook als een belofte, als iets wat toe­gezegd wordt, wat aangezegd wordt. Als de mens deze getuigenis hoort, is dat genezing voor zijn ziel. Eindelijk ben je bevrijd van al die goden. Voortaan mag je verder gaan met die Ene. Je mag verder gaan met die Ene, die jou heeft doorgrond, die jou heeft gezien vanaf het begin. Al die vreemde goden vallen dan weg, want ze kennen jou toch niet, en jij kent hén niet. Ze zijn wezens­vreemd. Dan is daar die Ene, die zegt: Ik ben geen Vreemde onder u.

Bevrijding!
Losgeraakt, losgemaakt van al het godendom, dat een mens wil knech­ten. Eindelijk alleen maar die Ene, die ene stem. Die fluistering, die het waard is, dat wij haar dankend horen, dat wij haar volgen levenslang. Dat verzoendeksel hoort er helemaal bij. En (Exodus 32) de Verzoendag hoort er ook helemaal bij, want daarin ligt het geheim van de bevrijding. Er wordt dus gesproken van de tafelen der getuigenis. Er wordt ook ge­spro­ken van de tabernakel der getuigenis.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *