Liefde om niet

Door Joop Neven

Liefde heeft in het Hebreeuws ook te maken met geven, het is het geven ‘om niet’. Geef jezelf aan de ander zonder er iets voor terug te verwachten. Jezus, is een uitdrukking van de liefde en die liefde geeft zichzelf aan de wereld zonder er iets voor terug te verwachten. Daarom wordt die liefde onvoorwaardelijk genoemd. Tocht staat er dat Jezus vlak voor dat Hij ten Hemel vaart, zegt; ‘die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden, maar die niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden’. Wat een bizarre tegenspraak want het zal duidelijk zijn dat die tekst totaal in tegenspraak is met het wezen van de onvoorwaardelijke liefde. Misschien goed om naar de verborgen betekenis van die tekst te kijken omdat hij zeer bepalend is geweest en ten dele nog is voor het christelijk geloof. Voor een groot deel heeft deze tekst de mens uit angst gebonden aan het geloof, maar ook aan de kerk.

De betekenis van de hiervoor aangehaalde tekst wordt duidelijk als we de verborgen betekenis van de tegengestelde begrippen ‘zegenen’ en ‘vervloeken’ bekijken. Het Hebreeuwse woord voor “zegenen” laat in zijn structuur zien dat dit begrip betekend ; het ervaren dat er niet alleen het verschijnende is, maar ook het verborgene en dat beiden met elkaar in harmonie zijn verbonden. Het begrip ‘vervloeken’, betekent dan het tegenovergestelde namelijk, het ervaren dat alleen het verschijnende er is. Dan is er alleen de moeizame weg van de ontwikkeling met de dood als het einde. De tekst nu. “die geloofd zal hebben”, wil zeggen, die geloofd zal hebben in de liefde. Als we geloven, vertrouwen hebben in de liefde, dan zijn we ‘gezegend’ omdat we dan kunnen ervaren dat alle tegenstellingen in harmonie met elkaar zijn verbonden, dat er een allesomvattende eenheid is. Als we niet geloven in de allesomvattende liefde, dan zijn we ‘vervloekt’, ‘verdoemd’ omdat we dan, zoals gezegd slechts de weg van de ontwikkeling zien met de dood als het einde. Dit gaat dus niet over een beloning of een straf na dit leven, maar over een manier van ervaren in het nu, in deze wereld. In de tekst wordt het woord ‘zalig’ genoemd en inderdaad is het een zalig gevoel om die eenheid te ervaren. Weg dus met de angst.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *