Aan de eindpaal van de tijden
Ziet ons oog de geest van ’t kwaad,
Moe geworsteld en ontwapend,
Tot geen afval meer in staat.
Als de Here God in allen
en in allen alles is,
Zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
Licht uit licht en duisternis.

 

{Isaäc da Costa, 1798-1860}

Met bovenstaand gedicht vertolkte Da Costa-als gelovige Jood- de boodschap van de Bijbel op volmaakte wijze. De dichtregels zijn gebaseerd op 1 Kor. 15:28 “Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alle onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen”.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *