Pascha

Pascha Door Joop Neven Het Joodse Pascha is ingesteld bij de uittocht, de bevrijding, uit Egypte, zoals we dat in Exodus 12 kunnen lezen. Het wordt aangekondigd als een “altoosdurende instelling” en daarom hebben de Joden dit feest door alle generaties heen gevierd. Op de veertiende Nisan wordt dit feest gevierd {Ezechiël 45 vers 21}. […]

Read more Pascha

Tefillíen – gebedsriemen

Tefillíen – gebedsriemen Door Joop Neven De “tefillíen” zijn minder bekend dan de “mezoezah” (letterlijk: deurpost in het Hebreeuws) Mezoezah is een tekstkokertje dat volgens traditioneel Joods gebruik op deurposten wordt aangebracht. Het bevat de hieronder vermelde teksten uit Deuteronomium. Bij het aanbrengen (“aanslaan”) van de mezoeza wordt de volgende zegen uitgesproken: Baruch atah adonai […]

Read more Tefillíen – gebedsriemen