Waarheid

Waarheid Door dr. K.D Goverts “Waarheid” is het Hebreeuwse “emeth”  אמת. Waarheid heeft met God en Zijn woord te maken{Ps.31 vers 6; Joh.14 vers 6}. Wanneer je nu de “alef” uit dit woord weghaalt, dan blijft er “meeth” over. Dit betekent “dood”of “dode”. Zonder de “alef” is de waarheid dood. Het leven ontbreekt in de […]

Read more Waarheid

Charoet en cheroet – gegrift en vrijheid

Charoet en cheroet – gegrift en vrijheid Door dr. K.D Goverts “De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods, op de ta­fe­len gegrift”.  {Ex.32:16} Charoet (twrx) = gegrift. Cheroet (rwrx) = vrijheid. ‘Gegrift op de tafelen’ en ‘Vrijheid op de tafelen’. De tafelen zijn het handvest van de vrijheid. Op […]

Read more Charoet en cheroet – gegrift en vrijheid