Chèsed rachamim

En bewijst elkander liefde en barmhartigheid Door dr. K.D Goverts Chèsed rachamim “Zo zegt de HERE der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst el­kan­der liefde en barmhartigheid”{ Zach.7:9}. Het is opmerkelijk dat de profeet hier iets doet met een vaststaand woord­paar. Want meestal heb je het woordpaar chèsed emet; dat is goedertie­ren­heid en waarheid, of […]

Read more Chèsed rachamim

Waarheid

Waarheid Door dr. K.D Goverts “Waarheid” is het Hebreeuwse “emeth”  אמת. Waarheid heeft met God en Zijn woord te maken{Ps.31 vers 6; Joh.14 vers 6}. Wanneer je nu de “alef” uit dit woord weghaalt, dan blijft er “meeth” over. Dit betekent “dood”of “dode”. Zonder de “alef” is de waarheid dood. Het leven ontbreekt in de […]

Read more Waarheid